Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie http://answermedia.pl

Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) oraz jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator danych osobowych

Prawnym podmiotem zbierającym i administrującym danymi osobowymi jest Advertica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rumiankowej 33, NIP: PL8943038836. Answermedia jest jedynie znakiem towarowym zarejestrowanym przez tą spółkę. Dane udostępniają Państwo na zasadzie pełnej dobrowolności. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych a sposób w jaki tego dokonać został maksymalnie uproszczony. Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek kłopoty z poprawieniem lub usunięciem danych prosimy o kontakt za pośrednictwem e-maila: info@answermedia.pl

Definicje

RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administrator i Usługodawca to podmiot wymieniony w sekcji „Administrator danych osobowych”. Serwis to strona internetowa dostępna pod adresem http://answermedia.pl. Użytkownik to osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. Newsletter to usługa realizowana przez Administratora w postaci wysyłki wiadomości E-mail na adres podany przez Użytkownika.

Postanowienia Ogólne

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, dokładając szczególnej staranności w celu ochrony interesów użytkowników, których dane dotyczą. W tym celu podjęte zostały działania zabezpieczające zarówno Serwis (w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL) – jak i nośniki danych. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Dane osobowe i ich wykorzystanie

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Przetwarzamy Twoje takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z wdrożoną Polityką Prywatności. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl) Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda została wcześniej wyrażona. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@answermedia.pl. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki zabezpieczające m.in. zaplecze Serwisu i szyfrowane połączenie SSL dzięki czemu maksymalnie zmniejszyliśmy ryzyko niepowołanego dostępu co minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i którzy gwarantują stosowanie polityki prywatności zgodnej z RODO: firma hostingowa H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – https://linuxpl.com/polityka-prywatnosci.html

Jak zbieramy dane

Dane osobowe są pozyskiwane dobrowolnie, na kilka sposobów, o których informujemy w momencie ich pozyskiwania. Podczas wypełniania formularza kontaktowego. Podczas zapisywania się do naszego newslettera. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki, jako pomoc przy wykrywaniu spamu. W wyniku używania kodu śledzenia Google Analitycs oraz pixela Facebook – w celu analizy statystyk naszej Strony oraz jej udoskonalania pod kątem lepszej nawigacji i dopasowania do preferencji odwiedzających. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych przez te podmioty dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://www.facebook.com/privacy/explanation

Logi Serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Cookies

Witryna http://answermedia.pl używa Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Advertica spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rumiankowej 33 w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki Cookies: 1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; 4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. W przypadku jakichkolwiek problemów i pytań prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem info@answermedia.pl